Information inför vecka 17

Hej,

Den här veckan har fritids hjälpt till och tagit flera lektioner då jag har instruerat och bedömt delprov A i matematik med klassen. Det var en gruppuppgift som 4 barn i taget skulle göra, vilket gjorde att det tog ett tag innan alla hade gjort delprovet. Alla grupper har hunnit med att göra under veckan och vi har även gjort delprov B som var ett individuellt prov. Nästa vecka fortsätter de nationella proven. Rättning och bedömning av de individuella proven görs av samtliga lärare på lågstadiet, inte enbart av mig. När alla delprov i både matematik och svenska är genomförda samt rättade/bedömda, kommer jag att sammanställa ert barns resultat i ett dokument som ni får ta del av i slutet av maj.

Övrig information:

På Valborgsmässoafton, måndagen den 30 april, är det kompensationsledigt för Öppet Hus.

Veckans arbete vecka 16:

Matematik:    Addition och subtraktion med uppställning samt geometri.

Svenska:       Klassen har arbetat med att skriva berättelse samt arbetat klart med olika läs- och skrivuppgifter.

SO:               Järnåldern

NO:               Vi arbetar vidare med NTA-temat Testa teknik.

Läxor till vecka 17:

Matematik: s. 52-53 i matteläxboken. De två sidorna kommer att gå fort att göra så jag har även skickat med några uppgifter att arbeta med som är från gamla, ej längre sekretessbelagda, nationella prov.

Svenska: Läsläxa

Klassreporter torsdag: Dag och Sigge

Klassreporter fredag: Emil och Oskar

Inför vecka 17:

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:     Lämna in läxor. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Fredag:      Läxor lämnas ut. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Trevlig helg!

Information inför vecka 16

Hej,

Som representant för klassföräldrarna var Victors mamma Linda i klassen i måndags och presenterade alternativen för klassresa. Klassen röstade med en klar majoritet för att åka till Boda Borg. Linda (Victors mamma) har bokat ett klassresepaket på Boda Borg samt buss. Onsdagen den 30 maj bär det av. Mer information kommer senare.

De nationella proven fortsätter och vi börjar nu med matematik.

Övrig information:

Måndagen den 16 april är det studiedag.

På Valborgsmässoafton, måndagen den 30 april, är det kompensationsledigt för Öppet Hus.

Veckans arbete vecka 15:

Matematik:    Geometri: Vi tränar på att bygga och rita av tredimensionella figurer och repeterar namnen för de två- och tredimensionella objekten. Vi tränar även på olika begrepp för att kunna beskriva olika geometriska objekt. Begreppen är: rät, spetsig och trubbig vinkel, hörn, sida, sidoyta, kant och parallella linjer.

Svenska:       Skiljetecken: Att välja rätt skiljetecken samt att sätta ut skiljetecken där det saknas. Skriva dialoger och använda talstreck.

SO:               Bronsåldern

NO:               Vi arbetar vidare med NTA-temat Testa teknik. Detta temat är det enda som är ett helårstema, övriga är terminsvis. Vi gjorde några av delarna i höstas och gör nu de resterande. Det vi gör nu handlar om ” sätta fast, ta loss och sammanfoga”. Om ni vill veta mer kan ni läsa här: https://nta.stockholm.se/sites/default/files/brev_till_vardnadshavare_-_testa_teknik.pdf

Läxor till vecka 16:

Matematik: s. 50-51 i matteläxboken.

Svenska: Läsläxa

Klassreporter fredag: Milton och Matilda A

Inför vecka 16:

Måndag:     Studiedag

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:     Lämna in läxor. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Fredag:      Läxor lämnas ut. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Trevlig helg!

Information inför vecka 15

Hej,

Lite kort information om vad som diskuterades på föräldramötet den 28 mars. Klassföräldrar sammanställer förslagen på resmål och kollar efter möjliga klassresepaket, kostnad m.m. Victors mamma Linda kommer till klassen måndagen den 9 april och presenterar förslagen. Klassen får därefter rösta. Klassresan kommer förmodligen att ske någon gång under vecka 22. Vissa dagar i vecka 21 samt måndag vecka 23 skulle kunna vara möjliga som reservdagar om det är fullbokat i vecka 22 på vald aktivitet. När resmål är valt går vi vidare med övriga frågor som rör bokning, mat, medföljande vuxna m.m.

De nationella proven fortsätter efter påsklovet.

Övrig information:

Torsdagen den 12 april har Röde orm samplanering, vilket betyder att lärare och fritidspersonal planerar tillsammans. Fritids stänger kl. 14.30. Mejla biträdande rektor om fritidsomsorg behövs, malin.levelius@stockholm.se.

Måndagen den 16 april är det studiedag. Mejla biträdande rektor om fritidsomsorg behövs, malin.levelius@stockholm.se.

Veckans arbete vecka 13:

Matematik:   Talmönster och problemlösning.

Svenska:     Homofoner, ord som låter lika men stavas och betyder olika t ex hjul-jul och jäst-gäst. Vi tränar även på att skriva faktatexter i samband med forntidsarbetet.

NO/SO:       Bronsåldern

Inför vecka 15:

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:     Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk. Samplanering Röde orm. Fritids stänger kl. 14.30.

Fredag:      Läxor lämnas ut. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Glad påsk!

Information inför vecka 12

Hej,

I veckan började vi med nationella prov i svenska. Klassen har fått göra en gruppuppgiftsdel samt en läsförståelsedel. På halvklassen på måndag är det dags för nästa delprov. Under veckan som kommer ska även eleverna läsa enskilt för mig, vilket också ingår i det nationella provet.

Torsdagen den 22 mars har skolan en temadag med innehåll Vårsalong. De olika stadierna kommer att ha olika uppgifter med ett kreativt innehåll. Vi samlas som vanligt kl. 8.20 i klassrummet. 3a, 3en och Fka kommer att vara tillsammans i blandade grupper på tre olika stationer under dagen. Det är inte någon idrott.

Onsdagen den 28 mars kl. 18.00 är ni välkomna på föräldramöte i klassrummet. Jag tänker att vi ska prata om den stundade klassresan som avslutar åk 3. Ett förslag från oss i skolan är att vi tillsammans på föräldramötet kommer fram till rimliga förslag på resmål som barnen sedan kan få rösta på. På föräldramötet bestämmer vi även alla ”runt omkring frågor” som medföljande vuxna, datum, vem som bokar osv.

Övrig information:

Skärtorsdagen är en vanlig skoldag. Påsklovet startar på långfredagen den 30 mars.

Måndagen den 16 april är det studiedag. Mer information kommer från skolan.

Veckans arbete vecka 11:

Matematik:   Multiplikation och division med 7, 8 och 9.

Svenska:     Vi tränar på att skriva berättande texter där tydlig inledning, handling och avslutning finns med.

NO/SO:       Bondestenåldern

Läxor till vecka 12:

Matematik:   s. 46-47 i Matteläxboken. Just nu arbetar vi med multiplikation och division och jag vill att klassen tränar lite extra hemma på det. I läxmappen har eleverna fått med sig en multiplikationsruta samt ett häfte med multiplikations- och divisionsuppgifter. Detta häfte är till för att träna en lite stund då och då under flera veckor. Man måste inte bli klar på en vecka, utan syftet är att småträna ofta så att det blir automatiserat. Om man blir klar med häftet kan man självklart få ett nytt om man vill.

Svenska:       Läsläxa

Klassreporter fredag: Bo och Alina

Inför vecka 12:

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:    Lämna in läxor. Temadag Vårsalong.

Fredag:      Läxor delas ut. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Trevlig helg!

M!N FÖRSTA RESA T!LL THA!LAND

Jag (Isabelle) berättade om min första upplevelse till Thailand. Jag hade gjort ungefär som en powerpoint fast det heter Spark. Jag visade många bilder i  bildkollage och tog med två små grejer.

När vi var där var vi på tre olika ställen, först bodde vi på ett hotell i Kata Noi Beach vi var där i tio dagar. Sen åkte vi vidare till Krabi, där bodde vi i något konstigt Barbapappa-hus sa mamma. Där var vi också i tio dagar. Sen åkte vi tillbaka till Kata Noi Beach fast till ett annat hotell men vi var bara där i två dagar. Vi hade badat varje dag, både i pool och i havet. Vi såg många fina hus gammeldags och moderna. Men sen kom ju den hemska dagen vi skulle åka hem.

Av: Isabelle

Information inför vecka 11

Hej,

Under kommande vecka ska vi börja med de nationella proven i svenska. De delar som klassen kommer att få starta med är en läsförståelsedel samt en gruppuppgiftsdel. En del elever har ställt frågor kring proven och funderar på om man får gå om en klass om man gör fel. Jag har försökt att avdramatisera proven för klassen och sagt att det kommer att handla om sådant vi redan har gjort samt att proven är till för oss lärare på skolan. T ex att klassens nya lärare i fyran får information om vad som det eventuellt behövs tränas mer på. Om någon är sjuk och missar något delprov får man göra delprovet vid ett annat tillfälle. Vi har till och med vecka 20 på oss att genomföra samtliga delprov i matematik och svenska.

Onsdagen den 28 mars kl. 18.00 är ni välkomna på föräldramöte i klassrummet. Jag tänker att vi ska prata om den stundade klassresan som avslutar åk 3. Exempel på klassresemål som andra klasser har haft är t ex Kolmården, Furviksparken, äventyrsaktiviteter på Siggesta Gård och ”Fångarna på forten” på Kastellet i Vaxholm. Ett förslag från oss i skolan är att vi tillsammans på föräldramötet kommer fram till rimliga förslag som barnen sedan kan få rösta på. På föräldramötet bestämmer vi även alla ”runt omkring frågor” som medföljande vuxna, datum, vem som bokar osv.

Veckans arbete vecka 10:

Matematik:   Vi har avslutat ett kapitel och börjat med ett nytt. Det vi kommer att arbeta med är: Multiplikation och division med 7, 8 och 9. Strategier för huvudräkning, multiplikation och division. Talmönster. Problemlösning.

Svenska:     Vi tränar på att skriva berättande texter där tydlig inledning, handling och avslutning finns med.

NO/SO:       Jägar- och samlarstenåldern

Läxor till vecka 11:

Matematik:   s. 44-45 i Matteläxboken.

Svenska:       Läsläxa

Klassreporter torsdag: Alexandra och Vilhelm

Klassreporter fredag: Victor och Hugo D

Inför vecka 11:

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:    Lämna in läxor. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Fredag:      Läxor delas ut. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Trevlig helg!

Information inför vecka 10

Hej,

I måndags hade vi besök av en författare, Michael Wiander, som berättade om hur det är att vara författare och hur han får idéer till att skriva sina böcker. Klassen tyckte det var mycket spännande och tog med sig inspirationen när de sedan skulle skriva egna berättande texter.

Idag har jag delat ut inloggningsuppgifter till elevwebben för vår mattebok. Eleverna har med sig lappar hem med inloggningsuppgifter. Man loggar in på: https://gleerupsportal.se/login/. Det är fritt fram att göra hur mycket man vill.

Från och med vecka 10 till och med vecka 20 är det nationella prov för årskurs 3. Jag som lärare får planera in när proven ska göras. Vi gör ett flertal delprov i svenska och matematik, sammanlagt ca 13 delprov. Vi kommer inte att börja med proven på måndagen efter lovet. Jag återkommer med mer information i vecka 10.

Veckans arbete vecka 8:

Matematik:   Multiplikation och division i ett utvidgat talområde. Kunna välja räknesätt.

Svenska:     Klassen har skrivit berättande texter samt tränat på sj-ljudet.

NO/SO:       Istiden och vilka spår av isen man kan se idag.

Inför vecka 10:

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:     Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Fredag:      Läxor delas ut. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Trevlig helg!

Hälsningar Linda, Jonna, Marko och Sari

Naturhistoriska riksmuseet

I tisdags var vi på Naturhistorska riksmuseet. Vi var i en utställning som heter fossil och evolution. Vi var i 7 grupper och letade efter fossiler och dinosaurier. Vi fick gå en tipsrunda i utställningen. Vi tyckte att det var intressant.

trästams fossil

Skrivet av: Dag och Bo

 

Information inför vecka 8

Hej,

Tisdagen den 20 februari ska vi till Naturhistoriska riksmuseet för att besöka utställningarna ”Fossil och evolution” samt ”Den mänskliga resan”. Vi samlas i klassrummet kl. 8.20 för att sedan bege oss från skolan runt kl. 9.00. Vi äter inte lunch i skolan så man ska ta med egen matsäck. Vi är åter på skolan ca 12.45.

Varje vecka får vi lyssna till spännande klassreporter-presentationer. Eleverna har som uppgift att skriva här på vår klassblogg om sin presentation.

Veckans arbete vecka 7:

Matematik:   Vi tränar på olika enheter för längd, vikt massa, tid och volym, äldre måttenheter samt att skriva datum på olika sätt.

Svenska:     Klassen har bland annat skrivit faktatexter.

NO/SO:       Istiden och vilka spår av isen man kan se idag.

Läxor till vecka 8:

Matematik:   s. 42-43 i Matteläxboken.

Svenska:       Läsläxa

Övrig läxa: När vi arbetade med datum i veckan så märktes det tydligt att månaderna, stavning av månaderna samt deras ordning inte sitter hos alla. Klassen har som läxa att kunna månaderna, hur de stavas, ordningen ( t ex vilken är den nionde månaden?) samt hur många dagar månaderna har. Eleverna har fått skriva en kom ihåg-lapp som jag har rättat. Lappen ligger i läxmappen.

Klassreporter torsdag: Johan och Carolina

Klassreporter fredag: Hannes och Nathalie

Inför vecka 8:

Måndag:

Tisdag:        Utflykt till Naturhistoriska riksmuseet.

Onsdag:

Torsdag:     Lämna in läxor. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Fredag:       Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Trevlig helg!