Information inför vecka 18

Hej,

Nu är det inte många skolveckor kvar innan det blir sommarlov. Det ordinarie skolarbetet samt tre delprov av de nationella proven i matematik ska göras klart. Nästa vecka ska två av dessa delprov göras, på onsdag och torsdag. Det sista delprovet görs måndagen den 7 maj. Vid frånvaro görs provet när man är tillbaka i skolan.

I maj är det korta skolveckor och många aktiviteter som avviker från det vanliga skolarbetet. Nedan kommer viktiga datum och aktiviteter i maj och juni.

Aktiviteter och viktiga datum i maj och juni:

På Valborgsmässoafton, måndagen den 30 april, är det kompensationsledigt för Öppet Hus.

Tisdagen den 15 maj planerar vi att åka till Historiska museet för ett se utställning om forntiden.

Torsdagen den 24 maj kl. 16-18 är det vårfest. Klasserna (F-3 a och c) bjuder på en föreställning med tema vikingatiden. Det är, förmodligen, den sista vårfesten när Röde orm finns kvar. Efter föreställningen i Ljushallen är det fika för alla på skolgården.

Onsdagen den 30 maj är det klassresa.

Tisdagen den 5 juni är det friidrottsdag på Zinkensdamms IP.

Veckans arbete vecka 17:

Matematik:    Addition och subtraktion med uppställning samt geometri och träning av klockan.

Svenska:       Klassen har arbetat med att skriva beskrivningar samt arbetat klart med olika läs- och skrivuppgifter.

SO:               Järnåldern. Vi läser faktatexter tillsammans, tittar på film och diskuterar, skriver tankekartor med stödord samt skriver egna faktatexter med stödorden som hjälp.

NO:              Vi arbetar vidare med NTA-temat Testa teknik. Vi har bland annat pratat om och undersökt lodrätt, vågrätt och vinkelrätt.

Läxor till vecka 18:

Matematik: s. 54-55 i matteläxboken.

Svenska: Läsläxa

Klassreporter torsdag: Alexandra och Hannes

Klassreporter fredag: Douglas och Matilda N

Inför vecka 18:

Måndag:        Kompensationsledigt för Öppet Hus.

Tisdag:        Ledigt

Onsdag:

Torsdag:     Lämna in läxor. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Fredag:      Läxor lämnas ut. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Trevlig helg!

Information inför vecka 17

Hej,

Den här veckan har fritids hjälpt till och tagit flera lektioner då jag har instruerat och bedömt delprov A i matematik med klassen. Det var en gruppuppgift som 4 barn i taget skulle göra, vilket gjorde att det tog ett tag innan alla hade gjort delprovet. Alla grupper har hunnit med att göra under veckan och vi har även gjort delprov B som var ett individuellt prov. Nästa vecka fortsätter de nationella proven. Rättning och bedömning av de individuella proven görs av samtliga lärare på lågstadiet, inte enbart av mig. När alla delprov i både matematik och svenska är genomförda samt rättade/bedömda, kommer jag att sammanställa ert barns resultat i ett dokument som ni får ta del av i slutet av maj.

Övrig information:

På Valborgsmässoafton, måndagen den 30 april, är det kompensationsledigt för Öppet Hus.

Veckans arbete vecka 16:

Matematik:    Addition och subtraktion med uppställning samt geometri.

Svenska:       Klassen har arbetat med att skriva berättelse samt arbetat klart med olika läs- och skrivuppgifter.

SO:               Järnåldern

NO:               Vi arbetar vidare med NTA-temat Testa teknik.

Läxor till vecka 17:

Matematik: s. 52-53 i matteläxboken. De två sidorna kommer att gå fort att göra så jag har även skickat med några uppgifter att arbeta med som är från gamla, ej längre sekretessbelagda, nationella prov.

Svenska: Läsläxa

Klassreporter torsdag: Dag och Sigge

Klassreporter fredag: Emil och Oskar

Inför vecka 17:

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:     Lämna in läxor. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Fredag:      Läxor lämnas ut. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Trevlig helg!

Information inför vecka 16

Hej,

Som representant för klassföräldrarna var Victors mamma Linda i klassen i måndags och presenterade alternativen för klassresa. Klassen röstade med en klar majoritet för att åka till Boda Borg. Linda (Victors mamma) har bokat ett klassresepaket på Boda Borg samt buss. Onsdagen den 30 maj bär det av. Mer information kommer senare.

De nationella proven fortsätter och vi börjar nu med matematik.

Övrig information:

Måndagen den 16 april är det studiedag.

På Valborgsmässoafton, måndagen den 30 april, är det kompensationsledigt för Öppet Hus.

Veckans arbete vecka 15:

Matematik:    Geometri: Vi tränar på att bygga och rita av tredimensionella figurer och repeterar namnen för de två- och tredimensionella objekten. Vi tränar även på olika begrepp för att kunna beskriva olika geometriska objekt. Begreppen är: rät, spetsig och trubbig vinkel, hörn, sida, sidoyta, kant och parallella linjer.

Svenska:       Skiljetecken: Att välja rätt skiljetecken samt att sätta ut skiljetecken där det saknas. Skriva dialoger och använda talstreck.

SO:               Bronsåldern

NO:               Vi arbetar vidare med NTA-temat Testa teknik. Detta temat är det enda som är ett helårstema, övriga är terminsvis. Vi gjorde några av delarna i höstas och gör nu de resterande. Det vi gör nu handlar om ” sätta fast, ta loss och sammanfoga”. Om ni vill veta mer kan ni läsa här: https://nta.stockholm.se/sites/default/files/brev_till_vardnadshavare_-_testa_teknik.pdf

Läxor till vecka 16:

Matematik: s. 50-51 i matteläxboken.

Svenska: Läsläxa

Klassreporter fredag: Milton och Matilda A

Inför vecka 16:

Måndag:     Studiedag

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:     Lämna in läxor. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Fredag:      Läxor lämnas ut. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Trevlig helg!