Om vecka 16

På onsdagen var det sinnenas dag. Klassen var indelad i grupper och fick göra undersökningar kring sina sinnen.

På en station fick man testa sina smaklökar och gissa vätskan som man fick droppad på sin tunga.

På en annan station skulle man testa sin känsel. Man fick stoppa in sin hand i en kartong och känna vad för föremål som låg i kartongen.

     

      

    

 

Den tredje stationen testade luktsinnet. Man fick lukta i burkarna och gissa innehållet.

Hörsel och syn testade vi gemensamt i klassrummet. Klassen fick titta på bilder och skriva vad de såg och de fick lyssna till olika djurläten och gissa djuret.

I slutet av veckan fick klassen göra läsmonster. Boken som läsmonstret läser är en kort sammanfattning av en bok som man tycker mycket om.

Information inför vecka 15 och 16

Hej,

Ett stort tack till de föräldrar som har haft möjlighet att besöka klassen på SO-lektionerna under de senaste veckorna och berätta om sina olika yrken. I tisdags var sista tillfället kring tema yrken. Det var Alexanders mamma, Bos mamma och Douglas mamma som berättade om sina arbeten. På NO-lektionerna arbetade vi vidare med ”Kropp och Hälsa”. Den här veckan har vi pratat om hjärnan och nervsystemet. Efter påsklovet ska vi arbeta med våra sinnen. På svensktimmarna har vi bland annat arbetat med att repetera adjektiv, verb och substantiv. Vi har även arbetat med homonymer. Det är ord som uttalas och stavas lika men betyder olika saker, t ex bär, mask och band. På mattelektionerna arbetade vi vidare med vikt, multiplikation samt subtraktion med tiotalsövergång.

Torsdagen den 20 april kl. 18-19 är det föräldramöte i klassrummet. Mejla svar om ni kommer eller ej. Välkomna!

Vecka 15 är det påsklov.

Inför vecka 16:

Måndag:       Påsklov

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:      Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Fredag:        Läxor delas ut.

Trevlig helg och Glad Påsk!

Information inför vecka 14

Hej,

I måndags hade vi besök av en (pensionerad) professor i astronomi. Han heter Gösta Gahm och är kompis med Violas morfar. Han berättade om rymden, visade två meteoriter och svarade på klassens frågor. Det var mycket lärorikt och intressant. Efteråt ville de flesta ha Göstas autograf.

Det här är en meteorit som slog ner i Arizona (USA) för några tusen år sedan.

Det här är en meteorit som slog ner i Uppsala 1 januari 1869.

På SO-lektionerna arbetas det kring yrken. I tisdags var Hermans mamma och Violas mamma med på SO:n och berättade om sina arbeten. Det kommer även att vara föräldrabesök kommande tisdag. På NO-lektionerna arbetar vi med ”Kropp och Hälsa”. Den här veckan har vi pratat om muskler och hjärtat. På svensktimmarna har vi bland annat arbetat med att skriva en instruktion, läst (enskilt och 2 och 2) samt lyssnat på klassreportrarnas presentationer. På mattelektionerna arbetade vi med multiplikation och subtraktion med tiotalsövergång. Vi tränar tvåans tabell bland annat genom att sjunga med i den här multiplikationssången:

På torsdag, den 6 april, ska vi inom ramen för SO-undervisningen gå till Matteus kyrka och vara med på en Påskvandring. Det är en form av teater som förklarar varför man inom kristendomen firar påsk.

Tidigare under terminen hade vi besök några gånger av en speciallärarstudent som heter Ulrika. Hon ska komma tillbaka till oss och göra ett projekt med mig och klassen. Projektet som vi har bestämt att vi ska göra handlar om hur vi kan införa rörelse-aktiviteter under skoldagen. Olika aktiviteter som passar som paus under framförallt eftermiddagar då eleverna kan bli trötta.

Torsdagen den 20 april kl. 18-19 är det föräldramöte i klassrummet. Välkomna!

Vecka 15 är det påsklov.

Läxor till torsdag vecka 14:

Matematik: s. 48-49 i Matteläxboken.

Svenska: Läsläxa

Inför vecka 14:

Måndag:       Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:      Lämna in läxor. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Fredag:

Trevlig helg!

Information inför vecka 13

Hej,

På måndag, den 27/3, får vi besök av en (pensionerad) professor i astronomi. Han heter Gösta Gahm och är kompis med Violas morfar. Vi läste om rymden tidigare under terminen men det finns, självklart, mer att lära sig om. Det är mycket kring universum som klassen tycker är spännande. Nu har de chans att ställa frågor till en riktig expert. Tidigare i veckan skrev vi frågor till Gösta. Dessa frågor har vi mejlat till honom så att han är förberedd på vad klassen är intresserad utav.

På SO-lektionerna arbetas det kring yrken. I tisdags var Villes pappa och Hannes mamma med på SO:n och berättade om sina arbeten. Det kommer även att vara föräldrabesök några kommande tisdagar.

På NO-lektionerna arbetar vi med ”Kropp och Hälsa”. Den här veckan har vi pratat om kroppsdelar och skelettet. På svensktimmarna har vi arbetat med att skriva faktatexter kring kroppen. Den här veckan blev det en text om skelettet. På övriga svensktimmar har vi läst (enskilt och 2 och 2), arbetat kring å-ljudet samt lyssnat på klassreportrarnas presentationer.

På mattelektionerna arbetar vi just nu kring:

  • att jämföra, uppskatta och mäta massa,
  • introduktion till multiplikation
  • samt subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.

Läxor till torsdag vecka 13:

Matematik: s. 46-47 i Matteläxboken.

Svenska: Läsläxa

Klassreportrar fredag 31/3: Douglas, Harry och Lucas

Inför vecka 13:

Måndag:       Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:      Lämna in läxor. Idrott: Kom ihåg kläder, skor och handduk.

Fredag:        Läxor delas ut.

Trevlig helg!

Klassreportrar vecka 11

Filip berättade om att han går på scouterna. Han visade vilka märken han har och förklarade vad man måste kunna för att få märkena.

Maya Jane berättade om westernridning. Hon visade bilder, en hästsko och sin ridhjälm.

Vilhelm berättade om att han spelar fotboll. Han visade sin utrustning och en fotbollströja från sina favoritlag.

Johan berättade om att han spelar schack. Han visade sitt schackbräde och de olika schackpjäserna.

Temadag Vänskap 23/2

Igår torsdag var det temadag på skolan. Vi hade lite olika inriktningar på de olika stadierna men relationer var den gemensamma nämnaren. På lågstadiet handlade temadagen om vänskap. Inför denna dag hade vi pratat om vänskap och vad som gör en bra kompis.

På temadagen fick barnen arbeta kreativt och göra lerfigurer. Lerfigurerna skulle i grupper illustrera olika rastaktiviteter där man har det kul tillsammans med sina vänner. Klassen fick punkta ner olika förslag på situationer och sedan välja vad de ville ingå i för grupp/rastaktivitet.

När man gjorde sin figur började man med en stomme av ståltråd.

Sedan byggde man på med folie.

Därefter arbetade man vidare med lera.

Slutresultatet blev så här:

Några figurer spelade bandy. (Av Alexander, Oskar, Milton, Sigge och Victor)

Här är det några som spelar fotboll. (Av Alice, Dag, Hugo L, Ville, Harry, Bo och Filip)

Kull är en rolig rastlek. (Av Hugo D och Alina)

Att leka fantasilekar, som att man är en figur från ett dataspel, är också kul. (Av Herman och Lucas)

Här är Maya Janes och Matilda A´s figurer som leker häst.

Ibland är det kul att gå runt och prata på rasterna. (Av Matilda N, Viola och Selma)

Här är slutligen några som leker parkour. (Av Hannes, Emil och Johan)

Information inför vecka 9 och 10

Hej,

Igår torsdag var det temadag på skolan. Vi hade lite olika inriktningar på de olika stadierna men relationer var den gemensamma nämnaren. På lågstadiet handlade temadagen om vänskap.

Inför temadagen pratade vi om: vad en bra kompis gör, vad en bra kompis säger och hur en bra kompis är. Först fick alla fundera och skriva enskilt kring de punkterna. Därefter pratade vi i helklass och sammanställde en lista med förslag. Vi kom fram till att det man vill att andra ska göra mot en själv ska man också göra mot andra (den gyllene regeln). Vi pratade även om magiska ord som t ex tack och snälla.

På temadagen fick barnen arbeta kreativt och göra lerfigurer. Lerfigurerna skulle i grupper illustrera olika rastaktiviteter där man har det kul med sina vänner. Klassen fick punkta ner olika förslag på situationer och sedan välja vad de ville ingå i för grupp/rastaktivitet. Här på klassbloggen kan ni se bilder från temadagen och även bilder från klassreportrarnas presentationer vecka 8. I klassrummet finns figurerna uppställda till efter sportlovet. Dagen innehöll även en sångsamling där samtliga klasser från F-3 träffades för att sjunga vänskapssånger tillsammans.

Torsdagen den 8 mars ska vi gå på teater. Vi ska se ”Henrik den femte” på teater Påfågel/Mittiprickteatern vid St Eriksplan. Föreställningen börjar kl. 12.30. Vi beräknar vara tillbaka på skolan ca kl. 13.45. Här kan ni läsa om föreställningen: http://www.mittiprickteatern.se/forestallningar/henrik-den-femte

Vi har en praktikant på Röde orm som heter Tanzilah. Hon kommer från Pakistan och har varit lärare där. Hon har praktik på skolan för att arbeta med barnen och att lära sig/förbättra sin svenska. Hon kommer att vara på olika avdelningar på lågstadiet men är just nu hos oss.

Vecka 9 är det sportlov.

Inför vecka 10:

Måndag:        Idrott. Kom ihåg kläder, skor och handduk

Tisdag:

Onsdag:       Teater på  Mittiprickteatern kl.12.30.

Torsdag:       Idrott. Kom ihåg kläder, skor och handduk

Fredag:         Läxor delas ut.

Trevlig helg!